Wonen & zorg

Algemeen

Woonzorgcentrum De Vlietoever werd officieel erkend door het Agentschap Zorg en Gezondheid onder het nummer PE 914.

Er is een woongelegenheid voor 81 bewoners.

Het woonzorgcentrum is gelegen binnen het centrum van Wintam, ligt in een groene zone en heeft een binnentuin met terras.
Er is een parking voorzien voor bezoekers; de parking van de gemeente is op wandelafstand.
Men kan ons ook bereiken via het openbaar vervoer, nl. met de belbus Klein-Brabant (halte Vlietoever).

Visie

Wij stellen de bewoner centraal met zijn unieke persoonlijkheid waarbij respect voor de bejaarde en zijn specifieke levensloop heel belangrijk zijn.

De zorg en verzorging van onze mensen is prioritair. De Vlietoever is een woonzorgcentrum waar men kan wonen én vooral kan leven!

Deskundige begeleiding

 • stimuleren van positieve groepsinteractie en sociale contacten;
 • verhogen van het zelfvertrouwen en het gevoel van eigenwaarde;
 • geven van extra aandacht tijdens de maaltijdbegeleiding, rekening houdend met de eigenheid en wensen van de bewoner;
 • aanbieden van animatie op maat met als doelstelling een evenwichtige benadering tussen individu en groepsbelang.
Een visie waarbij de “mens in zijn totaliteit” bejegend wordt:
stimuleren van de capaciteiten van de bewoner, optimaliseren van de mogelijkheden en het respecteren van de beperkingen.

Levenskwaliteit verbeteren

 • oog hebben voor specifieke en individuele noden en behoeften van de bewoner;
 • multidisciplinair overleg organiseren met het verpleegkundig, zorgkundig en paramedisch team. Ook is er een nauwe samenwerking met het onderhouds- en keukenpersoneel;
 • respect hebben voor iedere individuele persoonlijkheid en de privacy;
 • iedere bewoner een maximale autonomie aanbieden en keuzemomenten inbouwen;
 • aandacht hebben voor lichamelijke en geestelijke aspecten van de bewoner;
 • respect hebben voor de levensgeschiedenis en de levensstijl van de bewoner;
 • bewoners en familie informeren over het gebruik van hun gegevens voor kwaliteitsmetingen en initiatieven tot kwaliteitsverbetering, georganiseerd door het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg vzw (VIKZ), waaraan ons woonzorgcentrum deelneemt. Onze policy is terug te vinden via volgende knop:

Team

Het zorgteam bestaat uit voldoende gekwalificeerd verpleegkundig en zorgkundig personeel, en dit zowel overdag als ‘s nachts. Zij helpen de bewoners bij de dagelijkse zorg. Het team werkt onder leiding van twee hoofdverpleegkundigen. Zij organiseren en coördineren de zorgverlening en bewaken de kwaliteit ervan.

Het paramedisch en animatie team bestaat uit twee kinesitherapeuten, twee ergotherapeuten en twee animatoren. Zij staan elke weekdag tijdens de kantooruren paraat voor onze bewoners.

Het facilitair team bestaat uit verschillende onderhouds-, keuken- en technisch medewerkers. Zij staan dagelijks in voor de facilitaire taken, denk maar aan het bereiden van maaltijden, schoonmaken van alle ruimtes in het woonzorgcentrum en het uitvoeren van technische klussen.

Afdelingen

Woonzorgcentrum De Vlietoever heeft twee afdelingen: De G’s (geriatrie) en de Zorg.

De G’s bestaat uit vier gangen met één grote leefruimte op het gelijkvloers, het hart van ons huis. Hier eten de bewoners samen, kunnen ze deelnemen aan activiteiten, gezellig tv kijken of een glaasje drinken in de cafetaria.

De Zorg is onze zorgafdeling. Dit is een gesloten afdeling voor mensen met een hogere zorgbehoefte.
Deze afdeling bestaat uit twee gangen en heeft een eigen leefruimte, die is opgedeeld in een eetruimte en een gezellige living met tv.

Huisarts

De keuze van de huisarts is volkomen vrij. Hij/zij staat in voor de medische begeleiding van de bewoner en is ook verantwoordelijk voor het voorschrijven van medicatie.

Daarnaast werd in het woonzorgcentrum ook een coördinerend en raadgevend arts aangesteld.
Deze zorgt voor het optimaliseren van de medische zorgverlening in samenwerking met de directie, personeel, behandelende artsen en lokale Huisartsenkring.

Ziekenhuisopname

Als een bewoner medisch specialistische zorgen nodig heeft, wordt de bewoner naar het ziekenhuis van zijn/haar keuze overgebracht, in samenspraak met de huisarts.

In geval van ziekenhuisopname of afwezigheid worden de door de bewoner niet gebruikte leveringen en diensten tegen marktconforme prijzen in mindering gebracht.
Dit is vanaf de eerste kalenderdag die volgt op de ziekenhuisopname van de bewoner. Het betreft een in mindering brengen van € 5,1 van de dagprijs.
De vermindering van € 5,1 op de dagprijs wordt enkel toegepast na een afwezigheid van minimum 24 uur.

Bij een definitief verblijf wordt de kamerhuur van 1 maand op voorhand betaald. Bij facturatie worden de kosten van de lopende maand aangerekend en de kamerhuur van de daaropvolgende maand.

Een bewoner die palliatieve zorgen nodig heeft, dient niet noodzakelijkerwijze overgebracht te worden naar een ziekenhuis.