Animatie

Animatie is een belangrijke pijler in onze werking. Dagelijks worden er activiteiten georganiseerd voor onze bewoners. Onze bewoners kunnen indien ze wensen deel nemen aan het uitgebreide activiteitenaanbod.

Een aangepast activiteitenaanbod betekent een aangename tijdsinvulling en de mogelijkheid tot sociale contacten. Het ontdekken, behouden en ontplooien van mogelijkheden en interesses vormen een uitdaging voor onze animatoren.

Een greep uit het activiteitenaanbod:

  • Wellness

  • Kookactiviteit

  • Reminiscentie

  • Krantenuurtje

  • Turnen en zitdans

  • Uitstappen

  • Muziek en dansnamiddagen

  • Wandelingen

  • Kamerbezoeken