Kamers

Woonzorgcentrum De Vlietoever biedt één- en tweepersoonskamers aan.

Alle kamers zijn voorzien van aangepast meubilair, een flatscreen en een sanitaire cel met lavabo en toilet.
Ook is er automatisch gestuurde verlichting voorzien; ijskast is mogelijk.

Verblijf

 • Verpleging en verzorging

 • Kinesitherapie

 • Dagdagelijkse animatie, recreatie- en therapeutische activiteiten (materialen kunnen aangerekend worden)

 • De woongelegenheid met de bijhorende infrastructuur

 • Normaal gebruik van verwarming, warm en koud water, elektriciteitsverbruik

 • Basispakket toiletartikelen: toiletpapier, zeep, tandpasta en shampoo

 • Incontinentiemateriaal

 • Maaltijden met inbegrip van drank en koffie-uurtje

 • Drinkbaar water (plat of bruisend)

 • Aansluiting van volgende elementen: radio, televisie en internet

 • Onderhouds-, schoonmaak- en herstellingskosten t.g.v. normale slijtage (bv schilderwerk)

 • Het gebruik, onderhoud en verwarming van gemeenschappelijke ruimtes

 • Onderhoudsdiensten: schoonmaak en technische dienst

 • Afvalverwijdering

 • Dranken buiten de maaltijden op individuele vraag van bewoner (bv limonade, …)

 • Maaltijden voor bezoekers

 • Supplementaire voedingsproducten die buiten de maaltijden verstrekt worden op individuele vraag van bewoner (bv ijsje, …)

 • Persoonlijke toiletartikelen op vraag van bewoner door de organisatie aangekocht (bv deodorant, …)

 • Persoonlijke aankopen op uitdrukkelijke vraag van bewoner (bv kledij, …)

 • Vervoerskosten

 • Medicatiekosten

 • Pedicure, kapper, manicure, …

 • Kosten externe zorgverstrekkers (artsen, …)

 • Hospitalisatiekosten

 • Laboratoriumkosten

Diefstalpreventie

Waardevolle spullen zoals juwelen en geld bewaart u best op een veilige plek (bijvoorbeeld in een kluis). In het woonzorgcentrum hebben de bewoners geen geld nodig, met uitzondering van de cafetaria. Het is dus niet nodig om in het WZC over grote sommen geld te beschikken. Het WZC is niet verantwoordelijk voor verlies en/of diefstal van persoonlijke goederen. Toch vragen we om bij verlies van goederen en/of vermoeden van diefstal dit zo snel mogelijk te melden. Zo kunnen we dit intern onderzoeken en nadien een oogje in het zeil houden.