Paramedische diensten

Kinesitherapie

Onze kinesisten staan in voor de behandeling van onze bewoners. Op een deskundige manier worden er zowel individuele als groepsbehandelingen gegeven. Deze behandelingen kunnen doorgaan in de aangepaste kiné-ruimte, maar ook op de kamers krijgen onze bewoners een behandeling aangepast aan hun specifieke noden. Alle behandelingen worden gestart na het voorleggen van een doktersattest.

Onze kinesisten staan ook in voor de opvolging van alle aspecten van comfortzorg.

Volgende behandelingen worden o.a. toegepast door onze kinesisten: actieve en passieve mobilisaties, spierversterkende oefeningen, gangrevalidatie, warmtetherapie met behulp van een warmtekussen, lymfedrainage, …

Ergotherapie

In woonzorgcentrum De Vlietoever kan je beroep doen op ergotherapeuten.
Zij streven er naar om de maximale zelfstandigheid van onze bewoners te behouden.
Zij ondersteunen en begeleiden collega’s bij de ochtendverzorging. Ze bieden activiteiten aan, die de zelfstandigheid bevorderen, op maat van de bewoners.

Onze ergotherapeuten kunnen je ook methodeveranderingen aanleren of hulpmiddelen aanreiken om de zelfstandigheid te behouden.
Voor onze bewoners waarbij de zelfstandigheid volledig wegvalt, wordt er comfortzorg aangeboden. Hier begeleiden de ergotherapeuten hun collega’s om bewoners correct te positioneren in functie van comfort en decubituspreventie.
Zij bieden op dat moment ook meer comfortactiviteiten aan zoals verwenbaden, aromatherapie en individuele contactmomenten.

Psychologie

Verhuizen van een vertrouwde omgeving naar een woonzorgcentrum gaat vaak gepaard met heel wat emoties. Onze psychologe kan zowel bewoners als familieleden hierin ondersteunen.

Tijdens het verblijf heeft de psychologe oog en oor voor het psychosociaal welzijn van bewoners. Er wordt enerzijds proactief langsgegaan of gewerkt op vraag van bewoners zelf. Anderzijds kunnen ook medewerkers en familieleden signaleren wanneer ze zich zorgen maken over een bewoner. Familieleden zijn trouwens van harte welkom voor een gesprek in het kader van het verblijf.

De psychologe en ergotherapeut organiseren wekelijks groepssessies met als doel allerlei thema’s (talenten, veerkracht, privacy, rouw en verlies, …) bespreekbaar te maken.

Logopedie

Er kan beroep gedaan worden op een externe logopediste. Dit is ten koste van de bewoner of familie.