Kapper & pedicure

Kapper

Woonzorgcentrum De Vlietoever werkt samen met twee zelfstandige kappers.

Deze wisselen elkaar elke week af op maandag.

Wanneer u een afspraak wenst te maken, kan u terecht bij de hoofdverpleegkundige.

Pedicure

Het woonzorgcentrum werkt samen met een zelfstandige pedicure, die om de twee weken langskomt.

U kan steeds een afspraak maken bij de hoofdverpleegkundige.